1900 561 558
( 2000đ/phút )

Bí Kíp Giai Đoạn Tân Thủ

Về mặt lựa chọn quốc gia, giai đoạn đầu kiến nghị rút 2 phát 10 lần, cộng thêm Chiêu mộ lệnh-cao nhận được khi vượt phó bản, cơ bản là sẽ nhận được 1 tướng cam 12.

Sau đó có thể dựa vào võ tướng trong đội và sở thích của bạn để chọn ra hướng quốc gia để theo. Khi đã chọn được quốc gia thì vào trong shop võ t