1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Nhập Code Nhận Quà

Ở giao diện chính của trò chơi, nhấp vào nút “Hoạt Động”

Trong giao diện “Hoạt Động”, chọn mục “Mã kích hoạt” và nhập mã code. Lưu ý cần nhập chính xác ký tự viết hoa-thường.

Sau khi có thông báo nhập code thành công, ở giao diện chính, người chơi chọn nút “Quà” để tiến hành nhận quà.

Ở giao diện “Quà”, chọn nút “nhận”, quà thưởng sẽ chuyển vào túi người chơi.

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài Đặt