Chuỗi hoạt động mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
19-11-2017 đến 21/11/2017

Đổi Quà

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân sử dụng Hoa Hồng và Bó Hoa Hồng để đổi phần thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 19/11/2017 đến 23:59 ngày 21/11/2017.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S53 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Vật phẩmSố LượngLượt ĐổiVật Phẩm Cần

Bạc

500000 500 Hoa Hồng*1

Ngọc Hồn

100 100 Hoa Hồng*2

Vinh dự

1000 100 Hoa Hồng*2

Công Huân

1000 100 Hoa Hồng*2

Tiến Cấp Đơn

100 100 Hoa Hồng*2

Đá Luyện Trang Sức

20 50 Hoa Hồng*2

Đá Luyện Cam

10 50 Hoa Hồng*4

Đá Tẩy T.Bị

1 50 Hoa Hồng*1

Gói Mảnh Tướng Thường

4 100 Hoa Hồng*2

Gói Mảnh Tướng Hiếm

5 100 Hoa Hồng*3

EXP Chiến Hồn-Tím

1 50 Hoa Hồng*2

Gói Mảnh Hot 1

5 100 Hoa Hồng*4

Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18

1 5 Hoa Hồng*20

Thức Ăn Pet-Cao

25 10 Hoa Hồng*10

Tiến Cấp Đơn

500 20 Bó Hoa Hồng*2

Phần Thế Kim Long

1 1 Bó Hoa Hồng*18

Gói Mảnh Trang Bị Phẩm 18

5 10 Bó Hoa Hồng*2

Gói Mảnh Tướng Hot

50 2 Bó Hoa Hồng*8

Kungfu Pandan

1 2 Bó Hoa Hồng*24

 Pet Tăng Sao Đơn

100 10 Bó Hoa Hồng*2

 Thức Ăn Pet-Siêu

5 50 Bó Hoa Hồng*2

 Gói Mảnh Tướng Đỏ

10 16 Bó Hoa Hồng*2