Chuỗi sự kiện mừng ngày phụ nữ Việt Nam
19-10-2017 đến 21/10/2017

Hoạt Động Nhận Thưởng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân vượt phó bản sẽ có xác suất nhận được Bánh Trung Thu, ngoài ra hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu sẽ nhận thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 19/10/2017 đến 23:59 ngày 21/10/2017.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S40 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Nhiệm VụĐiều Kiện Hoàn Thành LượtVật phẩmSố lượng
Kích sát Diệt Phỉ 5
Hoa Hồng
2
10
Hoa Hồng
3
15
Bạc
500,000
20
Hoa Hồng
5
30
Hoa Hồng
8
35
Bạc
800,000
40
Hoa Hồng
10
50
Hoa Hồng
15
55
Bạc
1,000,000
60
Hoa Hồng
20
Thắng Luận Võ 20
Hoa Hồng
2
30
Hoa Hồng
3
40
Sách EXP Cao
10
50
Hoa Hồng
5
80
Hoa Hồng
8
100
Sách EXP Cao
20
120
Hoa Hồng
10
150
Hoa Hồng
15
180
Sách EXP Cao
40
200
Hoa Hồng
20