Nạp Đơn Hoàn Trả Nguyên Bảo
03-11-2017 đến 05/11/2017

Nạp Đơn

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân nạp thẻ với mệnh giá yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng:
  • Hoàn trả Nguyên Bảo cực hấp dẫn.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 03/11/2017 đến 23:59 ngày 05/11/2017.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Nạp thẻ 1 lần đúng mệnh giá yêu cầu mới nhận được thưởng. (Ở mốc 400NB nếu nạp 2 lần mốc 200NB sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng)
  • Phạm vi tham gia: S1-S47 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Mốc NẠP (Nguyên Bảo)Vật phẩmSố lượng
400
Nguyên Bảo
1688
2000
Nguyên Bảo
2688
Thể Lực Đơn
8
6000
Nguyên Bảo
4088
Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng
2
Thức Ăn Pet-Siêu
30