Nạp Nhận Thưởng 13/10-14/10
13-10-2017 đến 14/10/2017

Nạp Nhận Thưởng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, khi Chủ Nhân nạp Nguyên Bảo vào OMG 3Q đạt mốc sẽ có cơ hội nhận nhiều phần thưởng cực hấp dẫn cùng cơ hội hiếm có để nhận được:
  • Đạp Thiên Mã
  • Hoang Lôi Báo

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 13/10/2017 đến 23:59 ngày 14/10/2017.

Chủ Nhân lưu ý:

  • ✦ Mỗi chư vị có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ có thể nhận 1 lần.
  • ✦ Chư vị nạp Nguyên Bảo đạt mốc đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi đạt mốc.
  • ✦Phạm vi tham gia từ  S1 đến S38(Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Mốc NẠP (Nguyên Bảo)Vật phẩmSố lượng
80
Thể Lực Đơn
2
NB
288
Hoạt Lực Đơn
2
200
Rương Hoàng Kim
2
Bạc
200,000
Thể Lực Đơn
2
400
Tiến Cấp Đơn
300
NB
688
Chiêu Mộ Lệnh-Cao
4
1,000
Rương Hoàng Kim
5
Bạc
400,000
Quan Vũ Liệp Hồn Lệnh
10
2,000
Tiến Cấp Đơn
500
Bạc
500,000
Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng
2
4,000
Gói Mảnh Tướng Hot
50
Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng
2
Bạc
600,000
6,000
Rương Chiến Hồn Thủ Cam
1
Bạc
800,000
Tiến Cấp Đơn
1000
12,000
Đá Tướng Tinh
200
Bạc
1,000,000
Gói Mảnh Tướng Hot
100
20,000
Đá Luyện Cam
100
Sư Hoàng Kích
100
Bạc
2,000,000
30,000
Đạp Thiên Mã
1
Bạc
3,000,000
Thức ăn pet-cao
100
45,000
Hoang Lôi Báo
1
Bạc
4,000,000
Pet tăng sao đơn
200
60,000
Hoang Lôi Báo
1
Pet tăng sao đơn
400
Thức ăn pet-cao
200