Nạp Nhận Thưởng 16/11-17/11
16-11-2017 đến 17/11/2017

Nạp Nhận Thưởng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, khi Chủ Nhân nạp Nguyên Bảo vào OMG 3Q đạt mốc sẽ có cơ hội nhận nhiều phần thưởng cực hấp dẫn.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 16/11/2017 đến 23:59 ngày 17/11/2017.

Chủ Nhân lưu ý:

  • ✦ Mỗi chư vị có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ có thể nhận 1 lần.
  • ✦ Chư vị nạp Nguyên Bảo đạt mốc đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi đạt mốc.
  • ✦Phạm vi tham gia từ  S1 đến S52 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Mốc NẠP (Nguyên Bảo)Vật phẩmSố lượng
80
Thể Lực Đơn
2
NB
288
Hoạt Lực Đơn
2
200
NB
488
Bạc
200,000
Thể Lực Đơn
2
400
Tiến Cấp Đơn
200
NB
488
Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng
1
1,000
Mảnh Tướng Hot
15
Bạc
400,000
Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng
1
2,000
Mảnh Tướng Hot
20
NB
1588
Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng
1
4,000
Gói Mảnh Tướng Hot
40
Đá Tẩy T.Bị
15
Bạc
800,000
6,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
30
NB
2088
Đá Tẩy T.Bị
20
12,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
40
Bạc
1,000,000
Đá Thời Trang
600
20,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
50
Đá Luyện Cam
100
Chiến Hồn Tinh Hoa
3
30,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
60
Bạc
2,000,000
Đá Tẩy T.Bị
80
45,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
80
Thức ăn Pet Siêu
40
Pet Tăng Sao Đơn
600
60,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
80
Chiến Hồn Tinh Hoa
2
Đá Thời Trang
1000