Nạp Nhận Thưởng 30/11-1/12
30-11-2017 đến 01/12/2017

Nạp Nhận Thưởng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, khi Chủ Nhân nạp Nguyên Bảo vào OMG 3Q đạt mốc sẽ có cơ hội nhận nhiều phần thưởng cực hấp dẫn.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 30/11/2017 đến 23:59 ngày 1/12/2017.

Chủ Nhân lưu ý:

  • ✦ Mỗi chư vị có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ có thể nhận 1 lần.
  • ✦ Chư vị nạp Nguyên Bảo đạt mốc đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi đạt mốc.
  • ✦Phạm vi tham gia từ  S1 đến S58 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Mốc NẠP (Nguyên Bảo)Vật phẩmSố lượng
80
Thể Lực Đơn
2
NB
288
Hoạt Lực Đơn
2
200
NB
488
Bạc
200,000
Thể Lực Đơn
2
400
Tiến Cấp Đơn
200
NB
888
Hoạt Lực Đơn
2
1,000
NB
1088
Bạc
400,000
Tiến Cấp Đơn
300
2,000
Đá Tẩy T.Bị
15
NB
1488
Tiến Cấp Đơn
500
4,000
Gói Chiến Hồn Thủ Cam
1
Đá Tẩy T.Bị
20
Bạc
800,000
6,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
30
NB
1888
Chân Hạ Phàm
1
12,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
40
Bạc
1,000,000
Mảnh Kungfu Panda
25
20,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
50
Đá Tẩy T.Bị
40
Mảnh Kungfu Panda
25
30,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
60
Bạc
2,000,000
Đá Tẩy T.Bị
80
45,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
80
Thức ăn Pet Siêu
40
Pet Tăng Sao Đơn
600
60,000
Gói Mảnh Tướng Đỏ
80
Chiến Hồn Tinh Hoa
2
Đá Tẩy T.Bị
100