PHIÊN BẢN MỚI - BẢO VẬT LÊN KIM
09-04-2019

ĐIỂM DANH NĂNG ĐỘNG

ĐIỂM DANH NĂNG ĐỘNG

    • Chủ nhân đạt cấp 110 mở chức năng điểm danh năng động, có thể vào điểm danh trong giao diện nhiệm vụ ngày

  • Sau khi hoàn thành một phần nhiệm vụ trong nhiệm vụ ngày có thể nhận “độ năng động”
  • Độ năng động mỗi ngày đạt mức nhất định có thể điểm danh năng động.
  • Tích lũy điểm danh đạt số lần nhất định có thể nhận quà điểm danh.
  • Số ngày chưa điểm danh có thể dùng Nguyên Bảo lần lượt điểm danh bù, số Nguyên Bảo tiêu hao sẽ tăng theo số lần.
  • Mỗi 30 ngày sẽ làm mới điểm danh năng động 1 lần

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.