Phiên bản mới - Chiến Trường Tam Quốc
09-10-2019

Tướng lên Kim

 • Mở Kim tướng: Tuân Úc, Khương Duy, Văn Ương, Lô Trực.
   • Kim - Tuân Úc

   • Kim - Khương Duy

   • Kim - Văn Ương

   • Kim - Lô Trực

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.