PHIÊN BẢN MỚI - CUỒNG ĐẤU TAM QUỐC
13-05-2019

Thí luyện Vương Giả

THÍ LUYỆN VƯƠNG GIẢ

  • Thí luyện vương giả cấp 80 mở. Hệ thống này là liên server, vào từ cổng Tranh bá liên server.
  • Thí luyện vương giả mỗi 2 tuần mở 1 lần, thứ 2 mở thứ 6 kết thúc.
  • Thí luyện vương giả gồm 100 ải, mỗi ngày có lượt khiêu chiến miễn phí, có thể mua lượt khiêu chiến, lượt khiêu chiến có thể tích lũy trước khi sự kiện lần này kết thúc. Sau khi khiêu chiến thất bại, giảm 1 lượt, tiếp tục đánh từ ải thất bại.
  • Mỗi ải có số tướng trấn thủ ngẫu nhiên, mỗi tướng có 1 sự kiện, gồm khiêu chiến quái, trực tiếp vượt ải, tiệm vật phẩm, hỏi đáp, trực tiếp thất bại.
  • Trong quá trình khiêu chiến có thể rớt hoặc mua vật phẩm, vật phẩm chỉ dùng trong Thí luyện vương giả, có thể giảm hoặc tăng ích cho quái hoặc bản thân.
  • Mỗi 5 tầng sẽ nhận 1 trạng thái tăng ích hoặc giảm ích, có hiệu lực với toàn thể tướng ra trận, chỉ có hiệu lực trong Thí luyện vương giả.
  • Mỗi đợt Thí luyện vương giả sẽ tạo ngẫu nhiên sự kiện ải của mỗi tầng khi sự kiện bắt đầu, người chơi toàn máy chủ cùng hưởng sự kiện, tướng thủ ải của mỗi tuần và sự kiện đều như nhau.
  • Vào Thí luyện vương giả mua vật phẩm và vượt ải nhận điểm, sau khi sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng theo xếp hạng điểm tích lũy.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.