PHIÊN BẢN MỚI - TỐI CƯỜNG KIM GIẢ
05-06-2019

Thần tướng hóa Kim

THẦN TƯỚNG LÊN KIM

 • Mở Kim tướng: Tôn Sách, Tả Từ, Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng.
   • Kim - Tôn Sách

   • Kim - Tả Từ

   • Kim - Tư Mã Ý

   • Kim - Gia Cát Lượng

ĐỘT PHÁ KIM TƯỚNG

Mở Kim tướng: Trương Cáp, Ngụy Diên, Chu Thái, Trần Cung.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.