Phiên Bản Mới-Triệu Hoán Thần Binh
09-04-2018 đến 09/04/2018

Người Chơi Cũ Quay Lại

 - Thêm tính năng "Người Chơi Cũ Quay Lại", người chơi không đăng nhập sau số ngày nhất định sau khi đăng nhập lại sẽ nhận thưởng NB và Exp, số ngày càng nhiều phần thưởng càng cao