Phiên Bản Mới - Tuyệt Cấp Kim Tướng
08-03-2019

KIM TƯỚNG XUẤT THẾ

 

KIM TƯỚNG XUẤT THẾ

 • Chủ nhân đạt cấp 110 thì có thể mở Tướng lên Kim.
 • Tướng đột phá đến Đỏ 5 và thức tỉnh 5 sao có thể lên Kim.
 • Lên Kim có 3 tầng, mỗi tầng có 8 cấp
 • Mỗi lần lên Kim buộc phải thực hiện 1 Nhiệm vụ lên Kim, mỗi bậc tương ứng với một nhiệm vụ khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiêu hao Thăng Kim Đơn hoặc Hồn Tướng Kim có thể đột phá lên Kim (Hồn tướng cam có thể đổi ở Shop Bang)
 • Mỗi khi mở khóa được một tầng thì có thể mở khóa một thiên phú đặc thù, tăng đủ 3 tầng thì có thể nhận được ngoại quan mới và hiệu ứng chiến đấu mới
 • Mỗi khi mở khóa được một tầng thì có thể mở khóa một thiên phú đặc thù, tăng đủ 3 tầng thì có thể nhận được ngoại quan mới và hiệu ứng chiến đấu mới
 • Mở Kim tướng: Hạ hầu Đôn, Mã Siêu, Lục Tốn, Giả Hủ
   • Kim - Hạ Hầu Đôn

   • Kim - Mã Siêu

   • Kim - Lục Tốn

   • Kim - Giả Hủ

 

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.