Sự Kiện Chúc Mừng Chiến Thắng World Cup
13-07-2018

Bán Giảm Giá

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân có thể sở hữu được những vật phẩm Bán Giảm Giá cực kì hấp dẫn

  Thời gian tổ chức

  Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 13/07/2018 đến 23:59 ngày 15/07/2018.

  Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S124 (Server mở trên 7 ngày)

  Các Vật Phẩm Bán Giảm Giá

  Vật PhẩmGiá BánLượt Mua

  Tiến Cấp Đơn*200

  120 Nguyên Bảo
  50

  Gói Mảnh Tướng Hiếm*10

  210 Nguyên Bảo
  5

  Bạc*200000

  120 Nguyên Bảo
  100

  Thể Lực Đơn*10

  250 Nguyên Bảo
  1

  Hoạt Lực Đơn*10

  250 Nguyên Bảo
  1

  Gói Mảnh Tướng Hot*10

  280 Nguyên Bảo
  5

  Quan Vũ Liệp Hồn Lệnh*5

  175 Nguyên Bảo
  50

  Gói Mảnh Tướng Thường*20

  400 Nguyên Bảo
  10

  Gói Quà Lựa Chọn Chiến Mã*1

  400 Nguyên Bảo
  5

  Gói Quà Lựa Chọn Ấn*1

  400 Nguyên Bảo
  5

  Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng*1

  400 Nguyên Bảo
  10

  Đá Tẩy Luyện Trang Bị*10

  400 Nguyên Bảo
  20

  Thức Ăn Pet Cao*10

  160 Nguyên Bảo
  30

  Đột Phá Đơn*10

  160 Nguyên Bảo
  100

  Gói Bảo Vật Cam Phẩm 15*1

  400 Nguyên Bảo
  3

  Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18*1

  800 Nguyên Bảo
  2

  Quà Lựa Chọn Mảnh Thần Binh 18*5

  240 Nguyên Bảo
  10

  Gói Mảnh Tướng Hiếm*10

  270 Nguyên Bảo
  20

  Gói Mảnh Tướng Hot*10

  360 Nguyên Bảo
  20

  Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ*30

  540 Nguyên Bảo
  8

  Tăng Sao Đơn*10

  45 Nguyên Bảo
  100

  Quà lựa Chọn T.Bị Đỏ-Tinh Hoa*5

  450 Nguyên Bảo
  8

  Quà Lựa Chọn Mảnh Tướng Đỏ*10

  450 Nguyên Bảo
  8

  Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức*10

  900 Nguyên Bảo
  10

  Chiến Hồn-Tinh Hoa*1

  900 Nguyên Bảo
  4

  Tẩy Luyện Đơn*10

  450 Nguyên Bảo
  10

  Bảo Vật Tinh Hoa*10

  900 Nguyên Bảo
  10

  Quà Lựa Chọn Siêu-Chiến Hồn*1

  4500 Nguyên Bảo
  1

  Quà Lựa Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ*5

  360 Nguyên Bảo
  16

  Quà Lựa Chọn Chiến Hồn Cam*1

  2700 Nguyên Bảo
  1

  Quà Lựa Chọn Mảnh Tướng Đỏ*10

  450 Nguyên Bảo
  8

  Thú Hồn-Cao*1

  135 Nguyên Bảo
  50