Sự Kiện Chúc Mừng Chiến Thắng World Cup
13-07-2018

Đổi Quà

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân sử dụng Huy Chương và Cúp Vàng để đổi phần thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 13/07/2018 đến 23:59 ngày 15/07/2018.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S124 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Vật phẩmSố LượngLượt ĐổiVật Phẩm Cần

Bạc

500000 500 Huy Chương*1

Ngọc Hồn

100 100 Huy Chương*2

Vinh dự

1000 1000 Huy Chương*2

Công Huân

1000 1000 Huy Chương*2

Tiến Cấp Đơn

100 100 Huy Chương*2

Đá Luyện Trang Sức

20 50 Huy Chương*2

Đá Luyện Cam

10 50 Huy Chương*4

Đá Tẩy T.Bị

10 50 Huy Chương*10

Gói Mảnh Tướng Thường

4 100 Huy Chương*2

Gói Mảnh Tướng Hiếm

5 100 Huy Chương*3

EXP Chiến Hồn-Tím

1 50 Huy Chương*2

Gói Mảnh Tướng Hot 

5 100 Huy Chương*4

Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18

1 5 Huy Chương*20

Đá Thời Trang

100 20 Huy Chương*10

Thức Ăn Pet-Cao

25 10 Huy Chương*10

Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ

25 20 Huy Chương*10

Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng

1 10 Huy Chương*10

Gói Mảnh Trang Bị Phẩm 18

5 10 Huy Chương*8

Sách EXP-Cực

5 50 Huy Chương*5

Quả Thánh Vạn Năm

1 150 Huy Chương*2

Thời Trang Băng Phụng

1

1

Cúp Vàng*20

Phần Thế Kim Long

1 1 Cúp Vàng*12

Đá Luyện Linh-Cao

3 100 Cúp Vàng*1

Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức

10 30 Cúp Vàng*2

Đột Phá Đơn

25 50 Cúp Vàng*2

Tẩy Luyện Đơn

10 20 Cúp Vàng*2

Kim Kê

1 1 Cúp Vàng*12

 Túi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ

8 30 Cúp Vàng*3

 Bảo Vật Tinh Hoa

5 20 Cúp Vàng*2

 Đá Luyện Thần Binh

25 30 Cúp Vàng*2

 Đá Đột Phá Thần Binh

50 40 Cúp Vàng*2

 Quà Lựa Chọn Mảnh Thần Binh 18

5 30 Cúp Vàng*2

 Quà Lựa Chọn Trang Bị Đỏ-Tinh Hoa

5 30 Cúp Vàng*2

 Mảnh Liệt Thiên Cung

5 10 Cúp Vàng*15

 Quà Lựa Chọn Chiến Hồn Cam

1 5 Cúp Vàng*10

 Giác Tỉnh Đơn

25 60 Cúp Vàng*2

 Quà Lựa Chọn Siêu Chiến Hồn

1 5 Cúp Vàng*14

 
Túi Chọn Mảnh Tướng Đỏ

10 32 Cúp Vàng*2

 
Thú Hồn-Cao

5 100 Cúp Vàng*2

 
Mảnh Lựa Chọn Thần Thú Phẩm 12

10 8 Cúp Vàng*8

 
Thời Trang Húc Nhật Long

1 1 Cúp Vàng*20