Sự Kiện Chúc Mừng Chiến Thắng World Cup
13-07-2018

Hoàn Thành Nhiệm Vụ

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân vượt phó bản sẽ có xác suất nhận được Huy Chương, ngoài ra hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu sẽ nhận thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 13/07/2018 đến 23:59 ngày 15/07/2018.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S124 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Nhiệm VụĐiều Kiện Hoàn Thành LượtVật phẩmSố lượng
Kích sát Diệt Phỉ 5
Huy Chương
2
10
Huy Chương
3
15
Bạc
500,000
20
Huy Chương
5
30
Huy Chương
8
35
Bạc
800,000
40
Huy Chương
10
50
Huy Chương
15
55
Bạc
1,000,000
60
Huy Chương
20
Thắng Luận Võ 20
Huy Chương
2
30
Huy Chương
3
40
Sách EXP Cao
10
50
Huy Chương
5
80
Huy Chương
8
100
Sách EXP Cao
20
120
Huy Chương
10
150
Huy Chương
15
180
Sách EXP Cao
40
200
Huy Chương
20