Sự Kiện Giỗ Tổ Hùng Vương
25-04-2018

Bán Giảm Giá

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân có thể sở hữu được những vật phẩm Bán Giảm Giá cực kì hấp dẫn

  Thời gian tổ chức

  Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 25/04/2018 đến 23:59 ngày 27/04/2018.

  Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S102 (Server mở trên 7 ngày)

  Các Vật Phẩm Bán Giảm Giá

  Vật PhẩmGiá BánLượt Mua

  Tiến Cấp Đơn*200

  100 Nguyên Bảo
  5

  Lệnh Làm Mới*10

  100 Nguyên Bảo
  5

  Bạc*200000

  100 Nguyên Bảo
  20

  Thể Lực Đơn*10

  300 Nguyên Bảo
  1

  Hoạt Lực Đơn*10

  300 Nguyên Bảo
  1

  Bạc*500000

  350 Nguyên Bảo
  20

  Tiến Cấp Đơn*250

  175 Nguyên Bảo
  20

  Lệnh Làm Mới*10

  140 Nguyên Bảo
  10

  EXP Trang Sức-Tím*2

  160 Nguyên Bảo
  10

  Quan Vũ Liệp Hồn Lệnh*5

  200 Nguyên Bảo
  10

  Gói Mảnh Tướng Thường*20

  450 Nguyên Bảo
  10

  Quà Lựa Chọn Chiến Mã*1

  450 Nguyên Bảo
  5

  Quà Lựa Chọn Ấn*1

  450 Nguyên Bảo
  5

  Trân Bảo Vạn Năng*1

  450 Nguyên Bảo
  10

  Đá Tẩy Trang Bị*10

  450 Nguyên Bảo
  20

  Gói Mảnh Tướng Hiếm*10

  270 Nguyên Bảo
  20

  Gói Mảnh Tướng Hot*10

  360 Nguyên Bảo
  5

  Thức Ăn Pet-Cao*10

  180 Nguyên Bảo
  30

  Pet Tăng Sao Đơn*10

  45 Nguyên Bảo
  50

  Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ*30

  540 Nguyên Bảo
  8

  Quà Chọn Lựa Trang Bị Đỏ-Tinh Hoa*5

  450 Nguyên Bảo
  8

  Mảnh Gà Tụ Bảo*1

  108 Nguyên Bảo
  30

  Mảnh Kungfu Panda*1

  108 Nguyên Bảo
  30

  Quà Lựa Chọn Mảnh Tướng Đỏ*10

  450 Nguyên Bảo
  8

  Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức*10

  900 Nguyên Bảo
  10

  Chiến Hồn-Tinh Hoa*1

  900 Nguyên Bảo
  4

  Quan Vũ Liệp Hồn Lệnh*10

  450 Nguyên Bảo
  10

  Đột Phá Đơn*10

  180 Nguyên Bảo
  100

  Tẩy Luyện Đơn*10

  450 Nguyên Bảo
  10

  Bảo Vật Tinh Hoa*10

  900 Nguyên Bảo
  10

  Đá Luyện Thần Binh*10

  180 Nguyên Bảo
  30

  Đá Đột Phá Thần Binh*20

  180 Nguyên Bảo
  50

  Gói Bảo Vật Cam Phẩm 15*1

  450 Nguyên Bảo
  3

  Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18*1

  900 Nguyên Bảo
  2