Sự Kiện Giỗ Tổ Hùng Vương
25-04-2018

Đổi Quà

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân sử dụng Hoa Cúc và Hoa Cẩm Chướng để đổi phần thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 25/04/2018 đến 23:59 ngày 27/04/2018.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S102 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Vật phẩmSố LượngLượt ĐổiVật Phẩm Cần

Bạc

500000 500 Hoa Cúc*1

Ngọc Hồn

100 100 Hoa Cúc*2

Vinh dự

1000 1000 Hoa Cúc*2

Công Huân

1000 1000 Hoa Cúc*2

Tiến Cấp Đơn

100 100 Hoa Cúc*2

Đá Luyện Trang Sức

20 50 Hoa Cúc*2

Đá Luyện Cam

10 50 Hoa Cúc*4

Đá Tẩy T.Bị

10 50 Hoa Cúc*10

Gói Mảnh Tướng Thường

4 100 Hoa Cúc*2

Gói Mảnh Tướng Hiếm

5 100 Hoa Cúc*3

EXP Chiến Hồn-Tím

1 50 Hoa Cúc*2

Gói Mảnh Tướng Hot 

5 100 Hoa Cúc*4

Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18

1 5 Hoa Cúc*20

Đá Thời Trang

100 20 Hoa Cúc*10

Thức Ăn Pet-Cao

25 10 Hoa Cúc*10

Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ

25 20 Hoa Cúc*10

Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng

1 10 Hoa Cúc*10

Gói Mảnh Trang Bị Phẩm 18

5 10 Hoa Cúc*8

Thời Trang Băng Phụng

1

1

Hoa Cẩm Chướng*20

Phần Thế Kim Long

1 1 Hoa Cẩm Chướng*12

Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức

10 30 Hoa Cẩm Chướng*2

Thức Ăn Pet-Siêu

5 50 Hoa Cẩm Chướng*2

Gà Tụ Bảo

1 2 Hoa Cẩm Chướng*24

Kungfu Panda

1 2 Hoa Cẩm Chướng*24

Kim Kê

1 1 Hoa Cẩm Chướng*12

 Túi Chọn Mảnh Tướng Đỏ

10 32 Hoa Cẩm Chướng*2

 Đột Phá Đơn

100 30 Hoa Cẩm Chướng*8

 Tẩy Luyện Đơn

10 20 Hoa Cẩm Chướng*2

 Bảo Vật Tinh Hoa

10 10 Hoa Cẩm Chướng*4

 Đá Luyện Thần Binh

25 30 Hoa Cẩm Chướng*2

 Đá Đột Phá Thần Binh

50 40 Hoa Cẩm Chướng*2

 Quà Lựa Chọn Thần Binh

1 3 Hoa Cẩm Chướng*20

 Quà Lựa Chọn Trang Bị Đỏ-Tinh Hoa

10 10 Hoa Cẩm Chướng*4

 Mảnh Liệt Thiên Cung

5 10 Hoa Cẩm Chướng*15

 Hoa Cẩm Chướng Đổi 5 Hoa Cúc

- 30 Hoa Cẩm Chướng*1