Sự Kiện LỄ HỘI TUYẾT RƠI
22-12-2018

Bán Giảm Giá

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

NẠP ĐƠN

ĐỔI QUÀ

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân có thể sở hữu được những vật phẩm Bán Giảm Giá cực kì hấp dẫn

  Thời Gian Tổ Chức

  Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 22/12/2018 đến 23:59 ngày 24/12/2018.

  Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S171 (Server mở trên 7 ngày)

  Các Vật Phẩm Bán Giảm Giá

  Vật PhẩmGiá BánLượt Mua

  Cẩm Nang EXP-Cam*1

  80
  150

  Cẩm Tú Ngọc*1

  80
  150

  Túi Chọn Mảnh Cẩm Nang-Cam*1

  135
  60

  Tiến Cấp Đơn*200

  120 Nguyên Bảo
  50

  Gói Mảnh Tướng Hiếm*10

  180 Nguyên Bảo
  5

  Bạc*200000

  120 Nguyên Bảo
  100

  Thể Lực Đơn*10

  250 Nguyên Bảo
  1

  Hoạt Lực Đơn*10

  250 Nguyên Bảo
  1

  Gói Mảnh Tướng Hot*10

  240 Nguyên Bảo
  5

  Quan Vũ Liệp Hồn Lệnh*5

  175 Nguyên Bảo
  50

  Gói Mảnh Tướng Thường*20

  350 Nguyên Bảo
  10

  Gói Quà Lựa Chọn Chiến Mã*1

  350 Nguyên Bảo
  5

  Gói Quà Lựa Chọn Ấn*1

  350 Nguyên Bảo
  5

  Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng*1

  350 Nguyên Bảo
  10

  Đá Tẩy Luyện Trang Bị*10

  350 Nguyên Bảo
  20

  Thức Ăn Pet Cao*10

  140 Nguyên Bảo
  30

  Đột Phá Đơn*10

  140 Nguyên Bảo
  100

  Gói Bảo Vật Cam Phẩm 15*1

  350 Nguyên Bảo
  3

  Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18*1

  700 Nguyên Bảo
  2

  Gói Mảnh Tướng Hiếm*10

  240 Nguyên Bảo
  20

  Gói Mảnh Tướng Hot*10

  320 Nguyên Bảo
  20

  Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ*30

  480 Nguyên Bảo
  8

  Tăng Sao Đơn*10

  40 Nguyên Bảo
  100

  Quà lựa Chọn Mảnh Thần Binh 18*5

  420 Nguyên Bảo
  10

  Quà Lựa Chọn Mảnh Tướng Đỏ*10

  450 Nguyên Bảo
  100

  Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức*10

  800 Nguyên Bảo
  10

  Chiến Hồn-Tinh Hoa*1

  800 Nguyên Bảo
  4

  Tẩy Luyện Đơn*10

  400 Nguyên Bảo
  10

  Bảo Vật Tinh Hoa*10

  800 Nguyên Bảo
  10

  Quà Lựa Chọn Siêu-Chiến Hồn*1

  5400 Nguyên Bảo
  1

  Quà Lựa Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ*5

  320 Nguyên Bảo
  16

  Quà Lựa Chọn Chiến Hồn Cam*1

  2400 Nguyên Bảo
  1

  Quà Lựa Chọn Trang Bị Đỏ - Tinh Hoa*5

  400 Nguyên Bảo
  8

  Thú Hồn-Cao*1

  45 Nguyên Bảo
  1

  Mảnh Lựa Chọn Thần Thú Phẩm 12*10

  1800 Nguyên Bảo
  3

  Túi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ*10

  720 Nguyên Bảo
  8

  Đá Luyện Cam*10

  160 Nguyên Bảo
  100

  Trận Pháp Tinh Hoa*100

  40 Nguyên Bảo
  200