Sự Kiện LỄ HỘI TUYẾT RƠI
22-12-2018

Hoàn Thành Nhiệm Vụ

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

NẠP ĐƠN

ĐỔI QUÀ

BÁN GIẢM GIÁ

Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân vượt phó bản sẽ có xác suất nhận được Hộp Quà, ngoài ra hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu sẽ nhận thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 22/12/2018 đến 23:59 ngày 24/12/2018.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S171 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Nhiệm VụĐiều Kiện Hoàn Thành LượtVật phẩmSố lượng
Kích sát Diệt Phỉ 5
Tất Giáng Sinh
2
10
Tất Giáng Sinh
3
15
Bạc
500,000
20
Tất Giáng Sinh
5
30
Tất Giáng Sinh
8
35
Bạc
800,000
40
Tất Giáng Sinh
10
50
Tất Giáng Sinh
15
55
Bạc
1,000,000
60
Tất Giáng Sinh
20
Thắng Luận Võ 20
Tất Giáng Sinh
2
30
Tất Giáng Sinh
3
40
Sách EXP Cao
10
50
Tất Giáng Sinh
5
80
Tất Giáng Sinh
8
100
Sách EXP Cao
20
120
Tất Giáng Sinh
10
150
Tất Giáng Sinh
15
180
Sách EXP Cao
40
200
Tất Giáng Sinh
20