Sự Kiện LỄ HỘI TUYẾT RƠI
22-12-2018

Nạp Đơn

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

ĐỔI QUÀ

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

BÁN GIẢM GIÁ

Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân nạp thẻ với mệnh giá yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng:
  • Hoàn trả Nguyên Bảo cực hấp dẫn.
  • Tất Giáng Sinh và Kẹo Giáng Sinh

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 22/12/2018 đến 23:59 ngày 24/12/2018.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Nạp thẻ 1 lần đúng mệnh giá yêu cầu mới nhận được thưởng. (Ở mốc 400NB nếu nạp 2 lần mốc 200NB sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng)
  • Phạm vi tham gia: S1-S171 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Mốc NẠP (Nguyên Bảo)Số Lần NạpVật phẩmSố lượng
80 5
Nguyên Bảo
238
Tất Giáng Sinh
5
200 5
Nguyên Bảo
588
Tất Giáng Sinh
10
400 5
Nguyên Bảo
1088
Tất Giáng Sinh
10
Kẹo Giáng Sinh
2
2000 5
Nguyên Bảo
1588
Tất Giáng Sinh
15
Kẹo Giáng Sinh
4
4000 5
Nguyên Bảo
2088
Tất Giáng Sinh
20
Kẹo Giáng Sinh
6
6000 5
Nguyên Bảo
2888
Tất Giáng Sinh
30
Kẹo Giáng Sinh
10
12000 5
Nguyên Bảo
4888
Tất Giáng Sinh
40
Kẹo Giáng Sinh
20
20000 5
Nguyên Bảo
6888
Tất Giáng Sinh
55
Kẹo Giáng Sinh
35