Sự Kiện Mừng Phiên Bản Mới: Bá Vương Thần Thú
30-06-2018

Điều Chỉnh Quà Nạp Lần Đầu

Nội Dung Sự Kiện

Trong quá trình tham gia OMG3Q, Chủ nhân tham gia Nạp Lần Đầu đạt được tích lũy để nhận được những phần quà hấp dẫn từ Anh Nhi.
  • Túi Chọn Phó Tướng Đỏ.
  • Ngoại Trang Thanh Mai Trúc Mã

Thời Gian Tổ Chức

Sự kiện áp dụng cho lần nạp đầu tiên của quý Chủ Nhân.

Chủ Nhân Lưu Ý:

  • Nạp thẻ 1 lần đúng mệnh giá yêu cầu mới nhận được thưởng.

Phần thưởng

Mốc NẠP (Nguyên Bảo)Vật phẩmSố lượng
Nạp Lần Đầu
Túi Chọn Phó Tướng Đỏ
1
Hoạt Lực Đan
2
Thể Lực Đan
2
Nạp Tích Lũy 980NB - 200K
Sư Hoàng Kích
1
Hoạt Lực Đan
5
Sách EXP-Cực
5
Nạp Tích Lũy 2880NB - 750K
Thanh Mai Trúc Mã
1
Gói Tướng Tư Chất 12
1
Thể Lực Đan
5