[Sự Kiện Mừng Sinh Nhật Bác] HOA THƠM DÂNG NGƯỜI
19-05-2018

Đổi Quà

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân sử dụng Hoa Hồng Trắng và Hoa Hồng Tím để đổi phần thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 19/05/2018 đến 23:59 ngày 21/05/2018.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S109 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Vật phẩmSố LượngLượt ĐổiVật Phẩm Cần

Bạc

500000 500 Hoa Hồng Trắng*1

Ngọc Hồn

100 100 Hoa Hồng Trắng*2

Vinh dự

1000 1000 Hoa Hồng Trắng*2

Công Huân

1000 1000 Hoa Hồng Trắng*2

Tiến Cấp Đơn

100 100 Hoa Hồng Trắng*2

Đá Luyện Trang Sức

20 50 Hoa Hồng Trắng*2

Đá Luyện Cam

10 50 Hoa Hồng Trắng*4

Đá Tẩy T.Bị

10 50 Hoa Hồng Trắng*10

Gói Mảnh Tướng Thường

4 100 Hoa Hồng Trắng*2

Gói Mảnh Tướng Hiếm

5 100 Hoa Hồng Trắng*3

EXP Chiến Hồn-Tím

1 50 Hoa Hồng Trắng*2

Gói Mảnh Tướng Hot 

5 100 Hoa Hồng Trắng*4

Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18

1 5 Hoa Hồng Trắng*20

Đá Thời Trang

100 20 Hoa Hồng Trắng*10

Thức Ăn Pet-Cao

25 10 Hoa Hồng Trắng*10

Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ

25 20 Hoa Hồng Trắng*10

Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng

1 10 Hoa Hồng Trắng*10

Gói Mảnh Trang Bị Phẩm 18

5 10 Hoa Hồng Trắng*8

Bảo Vật Tinh Hoa

1 50 Hoa Hồng Trắng*2

Đá Luyện Thần Binh

5 30 Hoa Hồng Trắng*2

Đá Đột Phá Thần Binh

15 40 Hoa Hồng Trắng*3

Đột Phá Đơn

10 50 Hoa Hồng Trắng*4

Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức

5 20 Hoa Hồng Trắng*5

Túi Chọn Mảnh Tướng Đỏ

5 10 Hoa Hồng Trắng*5

Thời Trang Băng Phụng

1

1

Hoa Hồng Tím*20

Phần Thế Kim Long

1 1 Hoa Hồng Tím*12

Thức Ăn Pet-Siêu

5 50 Hoa Hồng Tím*2

Gà Tụ Bảo

1 5 Hoa Hồng Tím*24

Kungfu Panda

1 5 Hoa Hồng Tím*24

Kim Kê

1 1 Hoa Hồng Tím*12

 Túi Chọn Mảnh Tướng Đỏ

10 32 Hoa Hồng Tím*2

 Bảo Vật Tinh Hoa

10 10 Hoa Hồng Tím*4

 Đá Luyện Thần Binh

25 30 Hoa Hồng Tím*2

 Đá Đột Phá Thần Binh

50 40 Hoa Hồng Tím*2

 Quà Lựa Chọn Thần Binh

1 3 Hoa Hồng Tím*20

 Quà Lựa Chọn Trang Bị Đỏ-Tinh Hoa

10 10 Hoa Hồng Tím*4

 Mảnh Liệt Thiên Cung

5 10 Hoa Hồng Tím*15

 Chân-Hạ Phàm

1 5 Hoa Hồng Tím*8

 Giác Tỉnh Đơn

50 30 Hoa Hồng Tím*4