Sự Kiện Quà Trở Về
02-05-2018

Hoàn Trả Nạp

Nội dung sự kiện

Anh Nhi xin chào đón Chư Vị quay trở lại với OMG 3Q. Cùng hàng loạt vật phẩm giá trị và hấp dẫn sẽ giúp Chư Vị bắt kịp các Chủ Tướng khác.

Thời gian tổ chức

  • Mỗi khi Chủ nhân không đăng nhập vào game quá 3 ngày, event "Quà Trở về" sẽ được kích hoạt. 

Phần thưởng

Mốc NẠP (Nguyên Bảo)Vật phẩmSố lượng
60
Thể Lực Đơn
10
Hoạt Lực Đơn
10
300
Nguyên Bảo
388
Gói Chiến Mã hoặc Bảo Ấn Cam
1
1000
Đá Luyện Cam
50
Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18
1
3000
Đá Luyện Trang Sức
100
Túi Chọn Lựa Pet
1
5000
Bạc
200 Vạn
Quà Lựa Chọn Tướng Hot
1
10000
Quà Lựa Chọn Tướng Đỏ
1