Sự Kiện Quà Trở Về
02-05-2018

Quà Siêu Ưu Đãi

Nội dung sự kiện

Vô Vàng vật phẩm với giá trị Siêu Ưu Đãi đang chờ các Chư vị chủ tướng sở hữu.

  Thời gian tổ chức

  • Mỗi khi Chủ nhân không đăng nhập vào game quá 3 ngày, event "Quà Trở về" sẽ được kích hoạt. 

  Các Vật Phẩm Bán Giảm Giá

  Vật PhẩmGiá BánLượt Mua

  100 Vạn Bạc

  400 Nguyên Bảo
  5

  500 Tiến Cấp Đơn

  200 Nguyên Bảo
  5

  250 Đá Tướng Tinh

  200 Nguyên Bảo
  5

  25 Đá Luyện Cam

  250 Nguyên Bảo
  5

  100 Đá Luyện Trang Sức

  250 Nguyên Bảo
  5

  5 EXP Trang Sức-Tím

  250 Nguyên Bảo
  5

  1000 Đá Tiến Cấp Bảo Vật

  250 Nguyên Bảo
  5

  10 Rương Hoàng Kim

  300 Nguyên Bảo
  5

  500 Tinh Hoa Pet

  350 Nguyên Bảo
  3

  Gói Chiến Mã hoặc Bảo Ấn Cam

  400 Nguyên Bảo
  5

  Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng

  400 Nguyên Bảo
  5

  Bảo Vật Cam Phẩm 15

  800 Nguyên Bảo
  1

  Bảo Vật Cam Phẩm 18

  800 Nguyên Bảo
  1

  Tướng Cam Tư Chất 12

  2400 Nguyên Bảo
  2

  Tướng Cam Tư Chất 10

  1600 Nguyên Bảo
  2

  Quà Lựa Chọn Tướng Hot

  3200 Nguyên Bảo
  1

  Quà Lựa Chọn Tướng Đỏ

  6400 Nguyên Bảo
  1

  50 Đột Phá Đơn

  900 Nguyên Bảo
  2

  10 Quà Chọn Vũ Khí Tinh Hoa

  900 Nguyên Bảo
  2

  20 Quà Chọn Chiến Mã Tinh Hoa hoặc Bảo Ấn Tinh Hoa

  900 Nguyên Bảo
  2

  10 Bảo Vật Tinh Hoa

  900 Nguyên Bảo
  2