Sự Kiện Quà Trở Về
02-05-2018

Tích Lũy Đăng Nhập

Nội dung sự kiện

Anh Nhi xin chào đón Chư Vị quay trở lại với OMG 3Q. Cùng hàng loạt vật phẩm giá trị và hấp dẫn sẽ giúp Chư Vị bắt kịp các Chủ Tướng khác.

  • Nguyên Bảo

  • Vật phẩm hấp dẫn

Thời gian tổ chức

    • Mỗi khi Chủ nhân không đăng nhập vào game quá 3 ngày, event "Quà Trở về" sẽ được kích hoạt.

    • Thời gian của event này sẽ kéo dài bằng đúng thời gian mà Chủ nhân đã "rời xa" game (tối đa 120 ngày).

Phần thưởng

Phần thưởng mỗi ngày mà quý Chủ Nhân nhận được.

Thời GianVật phẩmSố lượng
Phần Thưởng
EXP
12 Vạn
Bạc
200 Vạn
Nguyên Bảo
300
Lệnh Làm Mới
50
Chiến Lệnh
30
Sách EXP-Cực
10
Thể Lực Đơn
20
Hoạt Lực Đơn
15
Tiến Cấp Đơn
500
Đá Tướng Tinh
250
Đá Luyện Cam
25
Đá Luyện Trang Sức
100
EXP Trang Sức-Tím
20