Sự Kiện TRUNG THU VUI VẺ
22-09-2018

Đổi Quà

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

NẠP ĐƠN

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

BÁN GIẢM GIÁ

Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân sử dụng Bánh Trung Thu và Lồng Đèn để đổi phần thưởng.

Thời Gian Tổ Chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 22/09/2018 đến 23:59 ngày 24/09/2018.

Chủ Nhân Lưu Ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S145 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Vật phẩmSố LượngLượt ĐổiVật Phẩm Cần

Bạc

500000 500 Bánh Trung Thu*1

Ngọc Hồn

100 100 Bánh Trung Thu*2

Vinh dự

1000 1000 Bánh Trung Thu*2

Công Huân

1000 1000 Bánh Trung Thu*2

Tiến Cấp Đơn

100 100 Bánh Trung Thu*2

Đá Luyện Trang Sức

20 50 Bánh Trung Thu*2

Đá Luyện Cam

10 50 Bánh Trung Thu*4

Đá Tẩy T.Bị

10 50 Bánh Trung Thu*10

Gói Mảnh Tướng Thường

4 100 Bánh Trung Thu*2

Gói Mảnh Tướng Hiếm

5 100 Bánh Trung Thu*3

EXP Chiến Hồn-Tím

1 50 Bánh Trung Thu*4

Gói Mảnh Tướng Hot 

5 100 Bánh Trung Thu*4

Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18

1 5 Bánh Trung Thu*20

Đá Thời Trang

100 20 Bánh Trung Thu*10

Thức Ăn Pet-Cao

25 10 Bánh Trung Thu*10

Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ

25 20 Bánh Trung Thu*10

Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng

1 10 Bánh Trung Thu*10

Gói Mảnh Trang Bị Phẩm 18

5 10 Bánh Trung Thu*8

Sách EXP-Cực

5 50 Bánh Trung Thu*5

Quả Thánh Vạn Năm

1 150 Bánh Trung Thu*2

Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức

10 20 Lồng Đèn*2

Quà Chọn Siêu Chiến Hồn

1

5

Lồng Đèn*12

Mảnh Cửu Kì Phụng

2

50

Lồng Đèn*1

Thức Ăn PET Siêu

5

50

Lồng Đèn*2

Thú Hồn - Cao

5

100

Lồng Đèn*2

Mảnh Minh Dực Báo

25

4

Lồng Đèn*7

Mảnh Lựa Chọn Thần Thú Phẩm 12

10 8 Lồng Đèn*8

Đá Tinh Hồn

500 100 Lồng Đèn*1

Túi Chọn Hình Ảo Hóa Tướng

1 4 Lồng Đèn*14

 Túi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ

8 30 Lồng Đèn*3

Túi Chọn Mảnh Pet Phầm 18

2 50 Lồng Đèn*1

 Đá Luyện Thần Binh

25 30 Lồng Đèn*2

 Đá Đột Phá Thần Binh

50 40 Lồng Đèn*2

 Quà Lựa Chọn Mảnh Thần Binh 18

5 30 Lồng Đèn*2

 Quà Lựa Chọn Trang Bị Đỏ-Tinh Hoa

5 30 Lồng Đèn*2

 Mảnh Liệt Thiên Cung

5 10 Lồng Đèn*15

 Mảnh Liệt Thiên Khôi

5 10 Lồng Đèn*15

 Mảnh Liệt Thiên Giáp

5 10 Lồng Đèn*15

 Mảnh Liệt Thiên Sí Hà

5 10 Lồng Đèn*15

 Quà Lựa Chọn Chiến Hồn Cam

1 5 Lồng Đèn*8

 Giác Tỉnh Đơn

25 60 Lồng Đèn*2

 Túi Chọn hình Ảo Hóa Công Chúa

1 1 Lồng Đèn*20

 
Túi Chọn Mảnh Tướng Đỏ

10 32 Lồng Đèn*2