Sự Kiện Vui Cùng Bóng Đá
13-06-2018 đến 15/06/2018

Đổi Quà

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân sử dụng Bóng và Cúp để đổi phần thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 13/06/2018 đến 23:59 ngày 15/06/2018.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S116 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Vật phẩmSố LượngLượt ĐổiVật Phẩm Cần

Bạc

500000 500 Bóng*1

Ngọc Hồn

100 100 Bóng*2

Vinh dự

1000 1000 Bóng*2

Công Huân

1000 1000 Bóng*2

Tiến Cấp Đơn

100 100 Bóng*2

Đá Luyện Trang Sức

20 50 Bóng*2

Đá Luyện Cam

10 50 Bóng*4

Đá Tẩy T.Bị

10 50 Bóng*10

Gói Mảnh Tướng Thường

4 100 Bóng*2

Gói Mảnh Tướng Hiếm

5 100 Bóng*3

EXP Chiến Hồn-Tím

1 50 Bóng*2

Gói Mảnh Tướng Hot 

5 100 Bóng*4

Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18

1 5 Bóng*20

Đá Thời Trang

100 20 Bóng*10

Thức Ăn Pet-Cao

25 10 Bóng*10

Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ

25 20 Bóng*10

Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng

1 10 Bóng*10

Gói Mảnh Trang Bị Phẩm 18

5 10 Bóng*8

Sách EXP-Cực

5 50 Bóng*5

Thời Trang Băng Phụng

1

1

Cúp*20

Phần Thế Kim Long

1 1 Cúp*12

Thức Ăn Pet-Siêu

5 50 Cúp*2

Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức

10 30 Cúp*2

Đột Phá Đơn

25 50 Cúp*2

Tẩy Luyện Đơn

10 20 Cúp*2

Kim Kê

1 1 Cúp*12

 Túi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ

8 30 Cúp*3

 Bảo Vật Tinh Hoa

5 20 Cúp*2

 Đá Luyện Thần Binh

25 30 Cúp*2

 Đá Đột Phá Thần Binh

50 40 Cúp*2

 Quà Lựa Chọn Mảnh Thần Binh 18

5 30 Cúp*2

 Quà Lựa Chọn Trang Bị Đỏ-Tinh Hoa

5 30 Cúp*2

 Mảnh Liệt Thiên Cung

5 10 Cúp*15

 Quà Lựa Chọn Chiến Hồn Cam

1 5 Cúp*10

 Giác Tỉnh Đơn

25 60 Cúp*2

 Quà Lựa Chọn Siêu Chiến Hồn

1 5 Cúp*14

 Đá Luyện Linh-Cao

3 100 Cúp*1