Sự Kiện Vui Cùng Bóng Đá
13-06-2018 đến 15/06/2018

Nạp Đơn

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân nạp thẻ với mệnh giá yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng:
  • Hoàn trả Nguyên Bảo cực hấp dẫn.
  • Bóng và Cúp

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 13/06/2018 đến 23:59 ngày 15/06/2018.

Chủ Nhân lưu ý:

  • Nạp thẻ 1 lần đúng mệnh giá yêu cầu mới nhận được thưởng. (Ở mốc 400NB nếu nạp 2 lần mốc 200NB sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng)
  • Phạm vi tham gia: S1-S116 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Mốc NẠP (Nguyên Bảo)Số Lần NạpVật phẩmSố lượng
80 3
Nguyên Bảo
188
Bóng
5
200 3
Nguyên Bảo
288
Bóng
10
400 5
Nguyên Bảo
488
Bóng
5
Cúp
2
2000 5
Nguyên Bảo
588
Bóng
10
Cúp
4
4000 5
Nguyên Bảo
888
Bóng
20
Cúp
6
6000 5
Nguyên Bảo
1388
Bóng
30
Cúp
10
12000 5
Nguyên Bảo
1888
Bóng
40
Cúp
20
20000 5
Nguyên Bảo
2888
Bóng
55
Cúp
35