Thông Tin Phiên Bản - Bá Vương Thần Thú
02-07-2018

Ưu Hóa Khác

Ưu Hóa Khác

1. Thêm Phó Bản Thường chương 114-123.

2. Thêm Phó Bản Tinh Anh chương 91-100.

3. Thêm Thiên Mệnh tương ứng Phó Bản mới.

4. Khi ghép cặp Vương Giả Đỉnh thêm chấm đỏ thông báo và nút vào trong giao diện chính.

5. Vương Giả Đỉnh thêm kỹ năng Server, kỹ năng Hạnghồi báo Chiến Trạng.

6. Kỹ năng Server cần chủ công tiêu phí điểm năng động nhận từ nhiệm vụ hoặc Nguyên Bảo để cùng tăng cấp.

7. Kỹ năng Server sẽ ảnh hưởng số điểm tăng hoặc giảm sau khi thắng hoặc thua, tăng hoặc giảm thương trong PVP Vương Giả Đỉnh.

8. Chủ Công đạt đến hạng nhất định sẽ nhận kỹ năng hạng, ảnh hưởng tăng hoặc giảm thương trong PVP Vương Giả Đỉnh.

9. Thêm BXH Toàn Server và Vinh Dự Vương Giả Toàn Server.

10. Bảng tổng kết Vương Giả Đỉnh thêm tính gửi và phát lại chiến báo.

11. Thêm 4 tướng thức tỉnh: Trương Cáp, Ngụy Diên, Chu Thái, Trần Cung. Thức tỉnh sẽ tăng chỉ số tướng, khi thức tỉnh tối đa sẽ có hình dạng mới và thêm hiệu ứng kỹ năng:

Trương Cáp

Ngụy Diên

Chu Thái

Trần Cung

12. Thêm tính năng Cộng Hưởng Tinh Luyện và Tăng Sao Trang Bị, Trang Sức, Bảo Vật: tất cả trang bị, trang sức, bảo vật của 6 tướng lên trận, khi tinh luyện và tăng sao đạt 1 level nhất định sẽ kích hoạt thêm buff chỉ số miễn thương và sát thương PVP.

13. Sửa Thiên Phú Tướng Chính, tiến cấp +8 sửa thành Toàn Thể Kháng Bạo 6, tiến cấp +10 sửa thành Toàn Thể Chính Xác 8.

14. Sau khi Chủ Công đạt Lv85, thêm 1 Lượt Làm Mới Tháp Ma Hồn (Lv 85, Vip 8 trở lên có 3 Lượt Làm Mới).

15. Ưu Hóa quy tắc làm mới Quân Địch bản đồ Thế Giới, sẽ ghép cặp căn cứ theo lực chiến tướng cao nhất trong đội.

16. Điều chỉnh năng lực BOSS toàn Server, miễn Hoảng Sợ và hiệu quả giảm nộ, đồng thời tăng cao sát thương của Boss

17. Điều chỉnh kỹ năng Minh Dực Ma Báo, kỹ năng Lv2 có tỷ lệ 50% thêm 10% Kiệt Sức 1 hiệp sửa thành 100% thêm 10% Kiệt Sức 1 hiệp.

18. Thêm Đồ Giám Pet Đỏ: Long Can Báo Thai, chủ công đã có Pet này sẽ tự động kích hoạt đồ giám.

19. Thêm giới hạn Thể Lực, tăng theo Level Tướng Chính .

20. Thêm giới hạn Khiêu Chiến Lệnh, tăng theo Level Tướng Chính.

21. Tăng giới hạn đổi Đá Đột Phá Thần Binh và Đá Tẩy Luyện mỗi ngày.

22. Chiêu mộ Tướng trong Tửu Quán, Tướng Hot, Tướng Đỏ từ cần dùng Nguyên Bảo đổi thành dùng Chiêu Hiền Lệnh, có thể dùng Nguyên Bảo để mua Chiêu Hiền Lệnh.

23. Tướng thông qua chuyển dời thuộc tính đã có thuộc tính tẩy luyện không thể dùng làm nguyên liệu để Tiến Cấp, Đột Phá và Thức Tỉnh.

24. Thêm thành tựu Level mới, Tháp Ma Hồn mới.

25. Ưu Hóa thao tác chọn địch Thế Giới, khi 1 vị trí cùng có thành và quân địch sẽ ưu tiên nhấn chọn quân địch.

26. Ưu hóa tốc độ chiến đấu Thí Luyện Bang.

27. Tửu Quán, Tướng Hot, Tướng Đỏ sửa thành tính số lần miễn phí chiêu mộ theo ngày.

28. Fix bug hiển thị update lực chiến Đại Hội Võ Lâm.

29. Fix bug vật phẩm hiển thị = 0 khi Đột Phá, ghép mảnh Thần Binh thành công.

30. Fix bug không hiển thị hình dạng mới Tướng Thức Tỉnh khi tham gia Đại Hội Võ Lâm.

31. Fix bug hiển thị hình quá lớn tại cứ điểm Phó Bản Chương 113.

32. Rút ngắn thời gian phát hiệu ứng Luyện Linh.>

33. Fix bug không hiển thị một số popup.

34. Fix bug hiển thị sai tên một số kỹ năng Tướng Lam, Lục.

35. Fix bug xuất hiện khi xóa bạn blacklist.

36. Tăng số lần đổi Trang Bị Phẩm 18 trong Shop.

37. Shop Liên Server thêm đổi Thức Tỉnh Đơn.

38. Tăng tốc độ tăng cấp trước Lv80, sau khi sửa Level tự động tính lại.

39. Tăng thuộc tính buff Đồ Giám thời trang của Chủ Tướng.

40. Mở Level Tiến Cấp mới của Chủ Tướng, Chủ Tướng thông qua Tiến Cấp nhận Thiên Phú.

41. Thêm tính năng Tẩy Luyện Nhanh, tự động tẩy đến thuộc tính Tím hoặc Cam.

42. Thêm Luyện Linh Nhanh, tự động dùng trang bị và đá Luyện Linh để Luyện Linh.

43. Thêm tính năng Đổi Thuộc Tính Tẩy Luyện Thần Binh, nếu sau khi đổi thuộc tính, Thần Binh không đáp ứng điều kiện mở thuộc tính Tẩy Luyện thì thuộc tính đó sẽ không hữu hiệu cho đến khi đủ điều kiện.

44. Cường Hóa Đại Sư thêm thông tin thuộc tính Cộng Hưởng Tinh Luyện và Tăng Sao.

45. Đồ Giám Tướng thêm hiển thị Thiên Phú Thức Tỉnh.

46. Ưu Hóa quy tắc đổi thuộc tính Tẩy Luyện Tướng, sửa thành 2 bên nếu 1 bên có thuộc tính là có thể đổi.

47. Ưu Hóa quy tắc đổi thuộc tính Tẩy Luyện Trang Bị, sửa thành 2 bên nếu 1 bên có thuộc tính là có thể đổi.

48. Dùng Lệnh Đổi Quốc Gia tiến hành thao tác Đổi Quốc Gia sẽ không tính vào giới hạn đổi 2 lần 1 tuần.

49. Thêm hiển thị Level VIP khi chat riêng.

50. Thêm tính năng xem trận hình của đối phương trong Đỉnh Phong PK.

51. Giao diện tổ đội Thí Luyện Bang thêm nút bố trận.

52. Thêm thông báo khi kết thúc chiếm Khoáng.

53. Ưu hóa thao tác khiêu chiến Tháp Ma Hồn, mặc định đánh phó bản đã đánh qua trước  khi chọn.

54. Ưu hóa hiệu ứng mỹ thuật thời trang Tiêu Giao.

55. Fix bug không thể đổi khi kết thúc giải Vương Giả Đỉnh.

56. Fix bug hiển thị sai 1 số Liên Kết Thần Binh nộ công miễn thương.

57. Fix bug hiển thị không đồng nhất số lượng Tướng cần tiêu phí khi Đột Phá.

58. Fix bug hiển thị hồi sinh 1 số Tướng đã tử vong trong Vượt Ải Trảm Tướng.

59. Fix bug hồi HP bất thường khi Hạ Hầu Đôn bị Xích Long phản kích.