Thông Tin Phiên Bản - Công Phá Cao Thủ
09-09-2018

Hệ Thống Chuyển Thần Thú

HỆ THỐNG TIỂU SỬ VÕ TƯỚNG

TĂNG CẤP ĐỒ GIÁM THẦN BINH

TƯỚNG THỨC TỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Hệ Thống Chuyển Thần Thú

1. Level 90 có thể mở Chuyển Thần Thú.

2. Level Thần Thú đạt 3 sao có thể tham gia chuyển.

3. Sau khi chuyển, sẽ chuyển tất cả mảnh thần thú, thần thú trong túi, cấp sao, cấp tiến giới, Lv thần thú.

4. Thần Thú lên trận và đang bảo hộ không thể chuyển.

5. Thần Thú cùng phẩm mới có thể chuyển.

6. Cần ít nhất 1 Thần Thú mục tiêu mới có thể chuyển.