Thông Tin Phiên Bản Mới - Chiến Vương Xuất Kích
09-01-2019

Đột Phá Pet

CẨM NANG SÁCH

TIẾN HÓA TRANG BỊ

VÕ TƯỚNG THỨC TỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Tính Năng Đột Phá Pet

1. Quân Chủ Đạt Level 100 có thể mở Tính Năng Đột Phá Pet

2. Pet Đỏ và Cam đạt 7 Sao có thể Đột Phá, nhiều nhất có thể Đột Phá Đỏ bậc 5, Pet Đỏ và Cam bắt đầu Đột Phá từ Bậc 0.

3. Pet Cam Đột Phá lên Đỏ 0 phẩm chất có thể nâng thành Đỏ, đồng thời cường hóa kĩ năng Pet.

4. Từ Đỏ bậc 1 bắt đầu, mỗi lần Đột Phá có thể mở khóa Đột Phá Thiên Chức

5. Đột phá tiêu hao Pet và Pet Tinh Nguyên.

6. Pet Tinh Nguyên có thể nhận qua Vượt Ải Trảm Tướng và Shop Pet