Thông Tin Phiên Bản Mới - Chiến Vương Xuất Kích
09-01-2019

Ưu Hóa Khác

CẨM NANG SÁCH

TIẾN HÓA TRANG BỊ

VÕ TƯỚNG THỨC TỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Ưu Hóa Khác

1. Thêm 3 chương Phó Bản Chính: Tôn Phu Nhân Mưu Trí, Nhị Khí Công Cẩn (Thượng), Nhị Khí Công Cẩn (Trung)

2. Chủ Quân đạt Level 90 hoặc Vip8 mở Ghép Trang Bị số lượng lớn.

3. Ưu hóa Liệp Hồn nhanh: Level 85 khi Liệp Hồn nhanh thì sẽ tự động chuyển hóa Chiến Hồn Xanh thành Chiến Hồn EXP đồng thời có thể tự động lựa chọn những Chiến Hồn tím muốn chuyển hóa.

4. Chủ Quân đạt Level 90 mở tính năng Càn Quét nhiều mảnh tướng

5. Thêm 9 Tinh Hồn: Thần Nông, Thông Huyền, Động Linh, Dung Thành, Bành Tổ, Ngọc Thiềm, Huyền Diêm, Hỗn Côn, Lục Áp

6. Thêm tính năng Reset Đồ Giám Pet

7. Mở Level Tinh Luyện Trang Bị lên 70 (Level Chủ Quân đạt 110 thì giới hạn Tinh Luyện mở đến 65, Level Chủ Quân đạt 120 thì giới hạn Tinh Luyện mở đến 70)

8. Mở giới hạn Level nhân vật lên 145

9. Thêm 8 ải Thần Binh Chủng mới

10. Thí Luyện Bang thêm 7 ải mới

11. Giảm yêu cầu Level để mở Level Chiến Hồn trong Đồ Giám Chiến Hồn

 

12. Mở nút thắp Tướng Tinh nhanh, mở khi đạt Level 90 hoặc Vip 9

13. Vương Giả Đỉnh Vip 8 có thể Bỏ Qua chiến đấu , không cần vào giao diện chiến đấu

14. Tháp Ma Hồn thêm vào tính năng Bỏ Qua khi vượt ải lần đầu, Cấp 80 và Vip 3 có thể chọn Bỏ Qua ở trận đầu tiên, Vip10 có thể Bỏ Qua ngay lập tức

 

15. Thần Thú Động thêm vào nút Bỏ Qua khi chiến đấu, Vip 5 mở

16. Khi làm mới Shop Thần Thú, Shop Cẩm Nang, Thêm vào biểu tượng Đã lên trận và Che Chở

 

17. Fix bug Bạch Trạch xóa đi hiệu ứng bơm máu liên tục của Lưu Bị