Thông Tin Phiên Bản Mới - Chiến Vương Xuất Kích
09-01-2019

Võ Tướng Thức Tỉnh

CẨM NANG SÁCH

TIẾN HÓA TRANG BỊ

VÕ TƯỚNG THỨC TỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Võ Tướng Thức Tỉnh

1. Thêm 4 Tướng Đỏ Thức Tỉnh: Trương Liêu, Triệu Vân, Chu Du, Lữ Bố. Sau khi Thức Tỉnh thì sẽ gia tăng nhiều thuộc tính, thay đổi ngoại quan và hiệu ứng kỹ năng.

Trương Liêu

Triệu Vân

Chu Du

Lữ Bố