Thông Tin Phiên Bản Mới - Thiên Quân Tranh Bá
07-11-2018

Ưu Hóa Khác

HỆ THỐNG THIÊN QUÂN TRANH BÁ

TREO THƯỞNG CƯỚP LƯƠNG

THỨC TỈNH VÕ TƯỚNG

Ưu Hóa Khác

1. Giao diện chính biến thành chủ để Noel.

2. Tăng Đột Phá Thức Tỉnh mới của Chủ Tướng, sau khi thức tỉnh tăng nhiều thuộc tính.

3. Thêm tăng cấp vị trí trợ chiến, sau khi tăng cấp sẽ tăng phần trăm thuộc tính vị trí trợ chiến, tăng cấp tiêu hao cờ trợ chiến. Đồng thời Shop Liên Server tăng thêm đổi cờ trợ chiến, số lần đổi có giới hạn.

4. Level mở lên giới hạn 140.

5. Thêm tính năng reset trận pháp, mỗi tuần được reset 2 lần.

6. Thêm 12 Chương Liệt Truyện.

7. Ưu hóa tính năng Trùng Sinh, sau khi Đột Phá Tướng Đỏ thì có thể vào Trùng Sinh để nhận lại Tinh Thạch, sau khi lựa chọn Trùng Sinh thì sẽ dựa theo quy định ban đầu để hoàn trả lại Tin Thạch đã tiêu hao.

8. Ưu hóa Tẩy Luyện Thần Binh nhận được các thuộc tính quý.

9. Tăng lượt mua tổ đội Liên Server mỗi ngày , tăng giới hạn mua lượt khiêu chiến Thần Binh Chủng, số lần mua lượt khiêu chiến Thần Thú, mô tả quyền lợi VIP khi rút trong Tàng Kinh Các.

10. Ưu hóa Hiệu ứng Tiên Độc của Nam Hoa.

11. Ưu hóa khiêu chiến Thần Binh Chủng, sau khi tấn công hoặc càn quét thì sẽ tự động chọn mục tiêu sau khi vào.

12. Thêm Thời Trang Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán

Tuyết Quốc Thịnh Yến

Cầm Ngự Cửu Thiên

Thiên Tùng Văn Long

Đằng Long Nghênh Xuân