Thông Tin Phiên Bản Mới - Tranh Đoạt Kinh Châu
05-12-2018

Đoạt Kinh Châu

TÍNH NĂNG CẨM NANG

ƯU HÓA KHÁC

Đoạt Kinh Châu

1. Quân Chủ Đạt Level 90 có thể mở Đoạt Kinh Châu

2. Tính năng PVP, có 15 Ải, mỗi Ải có 3 độ khó khác nhau để lựa chọn.

3. Tướng giữ Ải được chọn ngẫu nhiên từ Server Đấu Trường.

4. Vượt ải thành công thì có thể mở rương thưởng hoặc dùng sao để mua túi cẩm năng

5. Nguyên tắc tính sao: 1 Sao: chiến thắng, 2 Sao: Chỉ chết 2 tướng, 3 Sao: Thắng trong vòng 5 lượt.

6. Việc mua Túi Cẩm Nang có thể tiêu hao số sao hiện tại, khi số sao đủ thì có thể chọn lựa mua nhiều Túi Cầm Nang

7. Tướng lên trận nhiều nhất có thể mang 2 Túi Cẩm Nang, hiệu ứng của Túi Cẩm Nang gắn chặt với Tướng lên trận

8. Hiệu ứng Túi Cẩm Nang mua bằng sao chỉ có hiệu lực trong tính năng Đoạt Kinh Châu

9. Tính năng mở từ Thứ 2 - Thứ 6. Tổng kết bảng xếp hạng và thưởng vào 00:00 mỗi Thứ 7