Thông Tin Phiên Bản - Ngạo Thế Bá Chủ
06-08-2018

Hệ Thống Tinh Hồn

VÕ TƯỚNG GIÁC TỈNH

TÍNH NĂNG CHUYỂN GIỚI VÀ ẢO HÓA TƯỚNG

ƯU HÓA VƯƠNG GIẢ ĐỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Hệ Thống Tinh Hồn

1. Dùng Tinh Hồn thạch và bạc tăng điểm thuộc tính, tăng toàn bộ thuộc tính cho chủ tướng và các tướng lên trận.

2. Tăng Level Tinh Hồn có thể giúp chủ tướng trang bị kỹ năng nộ và kỹ năng bị động. Chủ tướng có thể trang bị 1 kỹ năng nộ và 1 kỹ năng bị động.

3. Một số thời trang nhất định sẽ tăng hiệu quả kỹ năng tinh hồn.


4. Tinh hồn thạch có thể mua trong shop Vinh Dự và Shop Bang.