Thông Tin Phiên Bản - Ngạo Thế Bá Chủ
06-08-2018

Tính Năng Chuyển Giới Và Ảo Hóa Tướng

HỆ THỐNG TINH HỒN

VÕ TƯỚNG GIÁC TỈNH

ƯU HÓA VƯƠNG GIẢ ĐỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Tính Năng Chuyển Giới Và Ảo Hóa Tướng

1. Level chủ tướng đạt 60 sẽ mở tính năng chuyển giới, vào tính năng từ icon Chuyển giới.

2. Sau khi chuyển giới tất cả thời trang tự động chuyển thành thời trang tương ứng.

3. Mỗi tuần có thể chuyển giới 2 lần, thứ 2 reset số lần.


Giả Hủ sau khi Chuyển Giới
Lục TốnHạ Hầu Đôn

Trương Phi


4. Thông qua ảo hóa tướng, có thể nhận được skin mới.

5. Thêm 4 tướng có thể thực hiện ảo hóa: Hạ Hầu Đôn, Trương Phi, Lục Tốn, Giả Hủ.

6. Thu thập hình tượng ảo hóa có thể kích hoạt đồ giám, tăng thuộc tính cho toàn bộ tướng lên trận.