Thông Tin Phiên Bản - Ngạo Thế Bá Chủ
06-08-2018

Ưu Hóa Khác

HỆ THỐNG TINH HỒN

VÕ TƯỚNG GIÁC TỈNH

TÍNH NĂNG CHUYỂN GIỚI VÀ ẢO HÓA TƯỚNG

ƯU HÓA VƯƠNG GIẢ ĐỈNH

Ưu Hóa Khác

1. Trong phó bản ngày thêm phó bản Exp Chủ tướng, có thể nhận lượng lớn Exp.

2. Khi Lv Chủ tướng đạt 70 và 90, trong shop Tướng khi làm mới ra tướng Hot sẽ tăng số lượng có thể mua.

3. Trong tính năng đổi bảo vật thêm đổi bảo vật chủ tướng.

4. Thêm nhiệm vụ ngày Động Khởi Thần Thú, phó bản Bang.

5.Thêm thành tựu Thần Thú, Thần Binh, Lực chiến.

6. Tẩy luyện trang bị và tướng thêm tẩy luyện bằng NB.

7. Ưu hóa cách báo danh bang, từ ưu tiên 3 bang báo danh sớm nhất tham gia sửa thành ko hạn chế số lượng bang hội báo danh, sau đó căn cứ theo tổng điểm hoạt động của thành viên trong bang để tham gia.

8. Ưu hóa độ khó phó bản bang, giải quyết vấn đề 1 số user ko kịp đánh cứ điểm phó bản.

9. Ưu hóa Thí Luyện bang, mở Thí luyện bang sẽ tự động chuyển đến chương mới nhất.

10. Tỷ võ liên server: "Cuồng Nộ" từ tiêu phí số lượt 2 lần sửa thành có thể mua bằng NB, mỗi lần mua chỉ có hiệu quả trong lần khiêu chiến tiếp theo.

11. Sau khi rời bang, vào bang mới CD 24h.

12. Fix bug nút đỏ trong đồ giám Pet .

13. Fix bug Quần Anh Tranh Bá, bang chiến, thí luyện kết thúc mỗi lượt lượng HP hiển thị ko chính xác.

14. Sửa [thành tựu thần binh lên trận toàn bộ đột phá] thành [thành tựu vượt Thần Binh Chủng] (chủ công đã nhận thưởng thành tựu này ko thể nhận lại).

15. Fix bug hiển thị thời gian sai trong tỷ võ liên server.

16. Fix hiển thị sai số lượng tinh thạch Thần Thú trong giảm giá.

17. Điều chỉnh tăng độ khó phó bản bang từ chương 26 trở đi.

18.fix bug hiển thị Túi quà chọn chiến hồn trong đổi điểm.

19. Fix bug Hạ Hầu Đôn khi đánh kỹ năng nộ bị lag.

20. Chỉnh 1 số tài nguyên Đại Hội Võ Lâm.

21. Update tài nguyên event trong game.

22. Ưu hóa quy tắc ghép đội Quần Anh tranh bá, giúp chủ công có thể chiến đấu với đối thủ có lực chiến tương đương.

23. Tăng level chủ tướng lên 130.

24. Điều chỉnh túi quà Vip9-16, các chủ công đã mua túi quà sẽ gửi đền bù tương ứng chênh lệch (đền bù điều chỉnh túi quà VIP chỉ dùng cho các user đã dùng NB để mua túi quà trước đây).

25. Thêm nhiệm vụ ngày mới và rương thưởng điểm tích lũy nhiệm vụ (mỗi ngày lần login đầu tiên LV đạt 78 có thể mở, nếu ko thì mở ngày tiếp theo).

26. Thêm liên kết thần binh chủ tướng, trang bị thần binh cam hoặc đỏ bất kỳ có thể kích hoạt (thần binh cần đạt tiếp cấp +3).

27. Thêm buff cống hiến bang khi mời tổ đội nhanh Thí luyện bang (buff cống hiến khi party với user năng động giữ nguyên ko đổi).

28. Thêm tầng tinh anh tháp Ma Hồn, có thể rơi đá Luyện Linh.

29. Điều chỉnh quy tắc Đại Hội Võ Lâm, 4 Chủ Tướng đứng đầu BXH sẽ không vào cùng 1 nhóm.

30. Thêm tính năng quét tinh anh Tháp Ma Hồn.

31. Thêm tính năng quét Thần binh Chủng.

32. Thêm tính năng đánh nhanh quân địch map thế giới.

33. Thêm reset nhanh số lần quét phó bản thường và tinh anh rơi ra mảnh của 1 Tướng.

34. Thêm bỏ qua khi vượt phó bản thường và tinh anh lần đầu, đạt Lv80 hoặc VIP3 có thể bỏ qua tại lượt thứ 2, VIP10 có thể bỏ qua ngay lượt đầu.

35. Sửa yêu cầu điểm tinh 10 lần, sửa thành Lv50 hoặc VIP 3 mở.

36. Điều kiện mở khóa phó bản chính tuyến và phó bản tinh anh từ đạt Lv nhất định sửa thành đạt Lv nhất định hoặc đạt Lực chiến nhất định.