Thông Tin Phiên Bản - Ngạo Thế Bá Chủ
06-08-2018

Ưu Hóa Vương Giả Đỉnh

HỆ THỐNG TINH HỒN

VÕ TƯỚNG GIÁC TỈNH

TÍNH NĂNG CHUYỂN GIỚI VÀ ẢO HÓA TƯỚNG

ƯU HÓA KHÁC

Ưu Hóa Vương Giả Đỉnh

1. Ưu hóa quy tắc ghép đội, sửa thành ghép đội theo điểm tích lũy, thu nhỏ phạm vi ghép.

2. Quy tắc tích điểm: Tích điểm chênh lệch quá quá số lượng nhất định, thắng sẽ ko nhận thêm điểm.

3. Vương giả đỉnh số sao Truyền Thuyết tăng đến 20 sao.

4. Mỗi đầu kỳ thi đấu Vương Giả Đỉnh, hạng reset lại về Đồng 3 - 0 sao.