Thông tin phiên bản Quần Anh Tranh Bá
15-11-2017 đến 15/11/2017

Các điều chỉnh khác

1.Điều chỉnh thưởng

  a.Thưởng Báo Danh mỗi ngày điều chỉnh theo level Chủ Công, tăng thưởng báo danh sau level 60

  b.Thưởng Báo Danh VIP mỗi ngày điều chỉnh theo level Chủ Công, tăng thưởng báo danh sau level 50

  c.Điều chỉnh Kỳ ngộ Diệt Phỉ, rương kỳ ngộ cao thêm item exp Pet, exp Chiến Hồn v.v

  d.Điều chỉnh thưởng sát thương Cường Địch

 

2.Ưu hóa bang chiến

"  a.Tính năng tập kết bang chiến

    Sau khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị bang chiến sẽ vào giai đoạn tập kết

    Giai đoạn tập kết kéo dài 1 phút

    Giai đoạn tập kết, bang chủ và phó bang chủ có thể triệu hồi các thành viên bang ko online đến chiến trường lần này

    Tập kết bang chiến, có thể triệu hồi 25 người tham gia bang chiến lần này

    Số người tham gia 25 sẽ không thể dùng tính năng triệu hồi

    vd: Đã có 20 người tham gia bang chiến, thì sẽ triệu hồi được 5 người

    Người được triệu hồi tham gia sẽ không nhận được thưởng tham gia"

  b.Tính năng chiến báo  bang chiến: sau khi kết thúc chiến đấu, có thể xem chiến báo trong giao diện thành trì bang chiến

3.Điều chình cách tính lực chiến, thuộc tính PVP có thể tăng lực chiến

4.Thêm phó bản bang mới, chương 11-20,đồng thời PB bang điều chỉnh thành mỗi Lv mở 2PB, Cống Hiến nhận được mỗi khi đánh cũng tăng theo PB

5.Ưu hóa Diệt Phỉ nhanh, có thể diệt nhanh đến khi hết hoạt lực hoặc xuất hiện thủ lĩnh

6.Số lần CD boss tăng theo cấp VIP

7.Điều chỉnh thưởng Đấu Trường, thưởng Thắng hoặc Thua giống nhau khi user Lv50 trở lên

8.Tăng Liệp hồn 20 lần, có thể chọn ưu tiên dúng Quan Vũ Lệnh

9.Điều chỉnh buff sát thương Cường Địch, tăng hiệu quả buff Trúng Độc, Thiêu Đốt

10.Ưu hóa miêu tả thiên phú Vu Cấm, Đổng Trác, Đại Kiều, hiệu quả không đổi

11.Mở tiến cấp chủ tướng+12

12.Tháp Ma hồn mở đến tầng 120

13.Diệt Phỉ mở chương 25

14.Giao diện chính thêm icon Quần Anh Tranh Bá

16.Mở hệ thống đánh giá Tướng, user có thể mở tab đánh giá trong giao diện thông tin Tướng, đánh giá tướng Đỏ,  Cam

17.Có thể xếp chồng item Exp Trang sức, Exp Chiến hồn

18.Điều chỉnh giao diện loading, giới thiệu tướng Đỏ

19.Mở level Chủ tướng lên 95

20.Hệ thống đồ giám Tướng thêm đồ giám tướng Đỏ

21.Thêm hiển thị Thiên Phú thời trang, có thể xem trong iao diện thời trang

22.Ưu hóa Vượt Ải trảm tướng, điều chỉnh quay lại ải mỗi ngày đến ải 18

23.Điều chỉnh trang bị đã tẩy thuộc tính có thể Trùng Sinh, Luyện Hóa, Trùng sinh, luyện hóa trang bị không trả lại thuộc tính đã tẩy ra

24.Thêm tính năng khóa trang bị, trang bị sau khi khóa ko thể Trùng Sinh, Luyện Hóa

26.Ưu hóa đỉnh phong PK

 a.Thêm số lần được mua khiêu chiến Đỉnh Phong PK

 b.Thời gian CD khiêu chiến Đỉnh Phong PK từ 15s giảm xuống còn 5s

27.Đúc lại thời trang

Có thể tiêu phí NB để đúc lại thời trang, trả lại lượng tài nguyên tương ứng

28.Khiêu chiến offline BOSS

Chủ công có thể chọn đánh  Boss offline, sau khi mở boss sẽ tự động tham gia, khi đánh offline sẽ không thể tiến hành các thao tác liên quan khác

29.Ưu hóa tăng cấp chiến hồn nhanh

Thêm giới hạn chọn: mỗi lần có thể thêm 100 chiến hồn

30.Ưu hóa tính năng Pet

 a.Giảm exp tăng cấp Pet Cam, trước khi điều chỉnh exp nuôi pet không bị mất, sau khi điều chỉnh, Pet chỉ cần được ăn 1 thức ăn pet bất kỳ sẽ tính level theo exp mới. Vd: trước điều chỉnh pet được ăn 50 thức ăn Cam, sau khi điều chỉnh sẽ căn cứ cách tính exp tăng cấp mới để tính level

 b.Điều chỉnh exp tăng level của Phần Thiên Long giống với các pet cam khác

 c.Điều chỉnh kỹ năng tăng sao Pet Ma Long, kỹ năng 3 sao điều chỉnh thành: sau khi công kích nộ có tỷ lệ 50% tấn công cá nhân, tạo thành 60% sát thương công kích. Các kỹ năng khác cũng điều chỉnh thuộc tính tăng thêm

 d.Kỹ năng 3 sao của Hoang Lôi Báo điều chỉnh thành kỹ năng bị động (+5% bạo kích)

 e.Điều chỉnh thưởng Đỉnh Phong PK, thưởng BXH thêm pet Xích Long

31.Điều chỉnh kỹ năng Tướng

 a.Điều chỉnh mục tiêu công kích kỹ năng Nộ Quan Vũ công kích địch có lực chiến cao nhất

32.Thiên Phú cường hóa thời trang

 a.Cường hóa thời trang đến level nhất định sẽ mở khóa Thiên Phú

 b.Shop Vinh Huy thêm item Đá thời trang, có thể dùng Vinh Huy để mua