Thông tin phiên bản Quần Anh Tranh Bá
15-11-2017 đến 15/11/2017

Quần Anh Tranh Bá

Quần Anh Tranh Bá

   Miêu tả: tổ đội 5 người liên server chiến đấu, điểm tích lũy Vinh Huy có thể đổi mảnh tướng đỏ trong shop, tích điểm Vinh Huy còn có thể tranh BXH và nhận danh hiệu

   Level mở55

  Trạng thái cá nhân:

   1.Tự động tổ đội: hệ thống tự động tìm và gia nhập đội còn thiếu

   2.Lập tổ đội: Trở thành đội trưởng, tạo đội mới

   3.Shop Vinh Huy: có thể đổi mảnh tướng đỏ, item v.v

   4.BXH: Tích điểm Vinh Huy làm mới 0h mỗi ngày, tích điểm thay đổi thì danh hiệu cũng sẽ làm mới"

   Trạng thái tổ đội:

   1.Mời thành viên bang: tất cả user đều có thể mời thành viên bang, mỗi 1 thành viên đội cùng bang với đội trưởng sẽ tăng 5% Vinh huy nhận được cho toàn đội

   2.Thay đổi vị trí xuất chiến: đội trưởng có thể sắp xếp đội hình

   3.Số lần thưởng: mỗi ngày 3 lần, làm mới 0h, có thể mua số lần, khi số lần thưởng =0 vẫn có thể chiến đấu với người khác nhưng không nhận được thưởng

   4.Xuất chiến: sau khi tất cả user chuẩn bị xong, đội trưởng có thể tiến hành thao tác xuất trận

   Trạng thái chiến đấu:

   1.Thứ tự xuất chiến: theo thứ tự trong trạng thái tổ đội

   2.Kế thừa HP: lưu HP, nộ khí của trận trước

   3.Chiến đấu nhiều nhất: Mỗi chủ công tiến hành nhiều nhất 3 trận PK