Thông Tin Phiên Bản - Siêu Cấp Thần Tướng
05-09-2018

Đồ Giám Chiến Hồn

HỆ THỐNG DANH HIỆU

THẦN THÚ BẢO HỘ

HỆ THỐNG HÀNH TRÌNH VƯƠNG GIẢ

HỆ THỐNG CƯỚP LƯƠNG THỰC

HỆ THỐNG TRẬN PHÁP

THỨC TỈNH TƯỚNG ĐỎ

ƯU HÓA KHÁC

Đồ Giám Chiến Hồn

1. Thêm Đồ Giám Chiến Hồn, nhận được nhóm Chiến Hồn tương ứng sẽ kích hoạt Đồ Giám

2. Nhóm Đồ Giám đã kích hoạt có thể tiến hành tăng sao (cần Level Tinh Luyện Chiến Hồn Đồ Giám trang bị đạt mốc nhất định), tăng sao có thể tăng % buff cho toàn bộ Chiến Hồn mà các tướng lên trận trang bị

3. Tổng số sao Đồ Giám đạt mốc nhất định có thể kích hoạt Thiên Phú Chiến Hồn và nâng giới hạn Level Chiến Hồn.