Thông Tin Phiên Bản - Siêu Cấp Thần Tướng
05-09-2018

Hệ Thống Cướp Lương Thực

HỆ THỐNG DANH HIỆU

ĐỒ GIÁM CHIẾN HỒN

THẦN THÚ BẢO HỘ

HỆ THỐNG HÀNH TRÌNH VƯƠNG GIẢ

HỆ THỐNG TRẬN PHÁP

THỨC TỈNH TƯỚNG ĐỎ

ƯU HÓA KHÁC

Hệ Thống Cướp Lương Thực

1. Mở khi Level Chủ Tướng đạt 75 và Level Bang đạt cấp 4.

2. Cướp Lương Thực mở vào thời gian cố định mỗi ngày, mỗi người mỗi ngày có số lần vận lương nhất định, trong thời gian mở Chủ Công có thể làm mới để nhận Xe Lương phẩm chất ngẫu nhiên. Xe Lương sau khi bắt đầu vận chuyển sẽ đến đích trong thời gian nhất định, sau khi đến đích tính phần thưởng. Thưởng số lượng lương thảo căn cứ vào phẩm chất Xe Lương, Xe Lương phẩm chất cao còn có tỷ lệ thưởng Nguyên Bảo.

3. Trong quá trình Vận Lương, có thể bị cướp, mỗi người mỗi ngày có số lần Cướp Lương nhất định, mỗi Xe Lương cũng có hạn chế số lần bị cướp. Cướp Lương Thảo có thể nhận được Lương Thảo có phẩm chất tương ứng. Lương Thảo cướp được sẽ tính vào BXH Lương Thảo trong Bang.

4. Mỗi tuần căn cứ vào số lượng cướp của mỗi Bang để tính BXH, căn cứ theo BXH để phát thưởng.