Thông Tin Phiên Bản - Siêu Cấp Thần Tướng
05-09-2018

Hệ Thống Danh Hiệu

ĐỒ GIÁM CHIẾN HỒN

THẦN THÚ BẢO HỘ

HỆ THỐNG HÀNH TRÌNH VƯƠNG GIẢ

HỆ THỐNG CƯỚP LƯƠNG THỰC

HỆ THỐNG TRẬN PHÁP

THỨC TỈNH TƯỚNG ĐỎ

ƯU HÓA KHÁC

Hệ Thống Danh Hiệu

1. Hệ Thống Danh Hiệu mở khi Chủ Tướng đạt Level 60

2. Mỗi Danh Hiệu đều có 1 yêu cầu nhất định, đạt yêu cầu có thể kích hoạt Danh Hiệu, (Danh Hiệu Tháp Ma Hồn, Vượt Ải Trảm Tướng cần vượt lại mới có thể nhận)

3. Một số Danh Hiệu cần tích điểm thì sau khi hệ thống mở mới bắt đầu tích điểm.


4. Danh Hiệu có thuộc tính kích hoạt và thuộc tính trang bị, sau khi kích hoạt Danh Hiệu có thể nhận thuộc tính kích hoạt, thuộc tính kích hoạt có hiệu lực vĩnh viễn với tất cả tướng lên trận

5. Thuộc tính trang bị có hiệu lực khi trang bị, chia thành thuộc tính chủ tướng và thuộc tính tướng lên trận

6. Danh Hiệu chia thành Danh Hiệu vĩnh viễn và Danh Hiệu có thời hạn, Danh Hiệu có thời hạn sau khi kích hoạt sẽ đếm ngược, sau khi hết thời hạn không thể trang bị Danh Hiệu, phải đạt lại điều kiện để nhận Danh Hiệu