Thông Tin Phiên Bản - Siêu Cấp Thần Tướng
05-09-2018

Hệ Thống Hành Trình Vương Giả

HỆ THỐNG DANH HIỆU

ĐỒ GIÁM CHIẾN HỒN

THẦN THÚ BẢO HỘ

HỆ THỐNG CƯỚP LƯƠNG THỰC

HỆ THỐNG TRẬN PHÁP

THỨC TỈNH TƯỚNG ĐỎ

ƯU HÓA KHÁC

Hệ Thống Hành Trình Vương Giả

1. Trong thời gian Sự Kiện quy định, có thể tiến hành hành trình Vương Giả trong giao diện chính

2. Hành Trình Vương Giả mới khi Phiên Bản Mới được cập nhật, lần mở tiếp theo sẽ làm mới lại tiến độ.

3. Hành Trình Vương Giả là phó bản cá nhân, Chủ Công có thể khiêu chiến cứ điểm nhận được thưởng phong phú.

4.Thưởng mỗi cứ điểm chia thành 1-3 sao, trong thời gian Sự Kiện, thưởng mỗi cấp sao chỉ được nhận 1 lần.

5. Số lần vượt ải mỗi cứ điểm mỗi ngày có hạn chế.