Thông Tin Phiên Bản - Siêu Cấp Thần Tướng
05-09-2018

Hệ Thống Trận Pháp

HỆ THỐNG DANH HIỆU

ĐỒ GIÁM CHIẾN HỒN

THẦN THÚ BẢO HỘ

HỆ THỐNG HÀNH TRÌNH VƯƠNG GIẢ

HỆ THỐNG CƯỚP LƯƠNG THỰC

THỨC TỈNH TƯỚNG ĐỎ

ƯU HÓA KHÁC

Hệ Thống Trận Pháp

1. Giao diện bố trận chuyển thành Trận Pháp.

2. Mỗi vị trí trong Trận Pháp thêm thuộc tính khác nhau, Võ Tướng đứng trong trận vị sẽ nhận buff thuộc tính tương ứng.

3. Mỗi Trận Pháp đều có thể tiến hành cường hóa, sau khi cường hóa sẽ tăng buff thuộc tính Trận Pháp đó.

4. Cường hóa tất cả Trận Pháp kích hoạt Đại Sư Trận Pháp, tăng thêm buff thuộc tính cho Trận Pháp.