Thông Tin Phiên Bản - Siêu Cấp Thần Tướng
05-09-2018

Thần Thú Bảo Hộ

HỆ THỐNG DANH HIỆU

ĐỒ GIÁM CHIẾN HỒN

HỆ THỐNG HÀNH TRÌNH VƯƠNG GIẢ

HỆ THỐNG CƯỚP LƯƠNG THỰC

HỆ THỐNG TRẬN PHÁP

THỨC TỈNH TƯỚNG ĐỎ

ƯU HÓA KHÁC

Thần Thú Bảo Hộ

1. Level Chủ Tướng đạt 90 sẽ mở tính năng Thần Thú Bảo Hộ

2. Vào Hệ Thống Bảo Hộ trong giao diện xếp trận Thần Thú, Thần Thú lên trận đạt Level tiến cấp nhất định sẽ mở vị trí bảo hộ tương ứng.

3. Thần Thú trên vị trí bảo hộ sẽ buff tỷ lệ nhất định 1 dòng thuộc tính cho toàn bộ tướng lên trận, Cấp sao của vị trí bảo hộ càng cao thì buff cho tướng lên trận càng cao, vị trí bảo hộ khác nhau có buff khác nhau.

4. Các Thần Thú đang bảo hộ vẫn có thể kích hoạt liên kết cho Thần Thú lên trận, tăng thuộc tính cho Thần Thú lên trận.