Thông Tin Phiên Bản - Siêu Cấp Thần Tướng
05-09-2018

Ưu Hóa Khác

HỆ THỐNG DANH HIỆU

ĐỒ GIÁM CHIẾN HỒN

THẦN THÚ BẢO HỘ

HỆ THỐNG HÀNH TRÌNH VƯƠNG GIẢ

HỆ THỐNG CƯỚP LƯƠNG THỰC

HỆ THỐNG TRẬN PHÁP

THỨC TỈNH TƯỚNG ĐỎ

Ưu Hóa Khác

1.Mở Phó Bản thường chương 124-128, gồm Trí Từ Lỗ Túc Thượng, Trung, Hạ và Kế Đoạt Quế Dương Thượng, Trung

2. Thêm tầng 131-140 Tháp Ma Hồn, khiêu chiến Tháp Ma Hồn thêm Ma Hồn tướng sau khi Thức Tỉnh

3. Ưu hóa vị trí hiển thị rương thưởng nhiệm vụ ngày Level 78 về trước và yêu cầu điểm tích lũy tương ứng.

4. Ưu hóa hiệu ứng âm thanh thao tác nút bấm Tháp Ma Hồn và Thần Binh Chủng.

5. Ưu hóa hiển thị Chi Viện, sẽ hiển thị hình Ảo Hóa của Tướng.

6. Fix bug Chủ Tướng chưa đạt Level 78, điểm tích lũy nhiệm vụ ngày đạt 185 hiển thị chấm đỏ có thưởng có thể nhận.

7. Ưu hóa Hiệu ứng âm thanh giao diện chính Hành Trình Vương Giả.

8. Thêm tính năng bỏ qua chiến đấu Hành Trình Vương Giả.

9. Fix bug Thần Thú buff máu có tỷ lệ bị che.

10. Fix bug hiển thị bố trận "Có Thể Lên Trận" trong Hành Trình Vương Giả.

11. Fix bug Sự Kiện Đăng Nhập Tích Lũy nhận Tinh Hồn Thạch không kịp tăng.

12. Fix bug ko hiển thị Thiên Phú Thần Thú miễn thương PVP trong giao diện thuộc tính tướng.

14. Fix bug hiển thị bất thường tiến độ Tinh Luyện Trang Bị.

16. Ưu hóa Hệ Thống Danh Hiệu, thêm 1 số Danh Hiệu:

    • a. Ưu Hóa hiệu ứng hiển thị trong giao diện của danh hiệu "Kích Hoạt" và "Trang Bị".
    • b. Thêm các Danh Hiệu "Thiên Hạ Đệ Nhất"; "Nhất Chiến Thành Danh"; "Tiểu Thiên Sứ"; "Thần Thú"; "Thế Giới Pet"
    • c. Sửa điều kiện đạt Danh Hiệu "Đông Phương Bất Bại" và "Song Kích 666" (những chủ công đã đạt Danh Hiệu không phải kích hoạt lại).
    • d. Sửa "Khắc Tinh Phản Đồ" và "Anh Hùng Diệt Phỉ" thành "Chiến Lang" và "Trừ Bạo An Lương".

17. Ưu Hóa khi chiêu mộ Tửu Quán, fix bug sau khi chọn lần login này không hiển thị.

18. Điều chỉnh Ưu Hóa thuộc tính Đồ Giám Chiến Hồn.

19. Túi chọn Ảo Hóa Tướng sửa tên, từ "Túi Chọn Skin Ảo Hóa 1" sửa thành "Túi Chọn Skin Ảo Hóa Tư Chất 12", "Túi Chọn Skin Ảo Hóa 2" sửa thành "Túi Chọn Skin Ảo Hóa Chủ Công"

21. Tháp Ma Hồn mở tầng 141-150

22. Shop Vinh Dự thêm đổi mảnh Tướng Hot, đổi tiêu phí Ngọc Hồn và Vinh Dự, Level Chủ Tướng đạt 90 có thể đổi.

23. Thêm số lần đổi Tinh Hoa Chiến Mã, Tinh Hoa Bảo Ấn, Tinh Hoa Bảo Vật trong shop Liên Server.

24.Chủ Công đạt Level 70, thêm số lượng Tăng Sao Đơn và Pet làm mới ra trong Shop Pet.

25. Chủ Công đạt Lv70, thêm số lượng Tướng Hot làm mới ra trong Shop Tướng.

26. Chủ Công đạt Lv75, thêm số lượng Bảo Vật làm mới ra trong Shop Bảo Vật.

27. Ưu Hóa hiển thị nút vào Tính Năng Khiêu Chiến, chỉ hiện thị khi tính năng bắt đầu mở.

28. Ưu Hóa chấm đỏ khi Tinh Hồn có thể tăng cấp.

29. Ưu Hóa hiển thị Tinh Hồn, sẽ hiển thị cái mới nhất.

30. Fix bug vẫn có thể nhấn chọn khi Địch Quân bị tiêu diệt.

31. Fix bug Bang Hội chưa đạt Level 5 hiển thị Phó Bản có thể đánh lỗi.

32. Fix hiển thị miêu tả kỹ năng Chiến Hồn.

33. Fix bug không hiển thị Chiến Hồn 7,8 trong Bố Trận.

34. Fix bug x2 Vượt Ải Trảm Tướng, quét không hiển thị Thưởng x2.

35. Ưu Hóa Sự Kiện Trở Về, trong thời gian Sự Kiện tham gia hoạt động bất kỳ sẽ có buff thưởng và số lần.

36. Thêm 4 tướng có thể Ảo Hóa: Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Đổng Trác.